Leserinnlegg fra foreldre vedr. mobbesaken ved Grymyr skole

foreldreoppmote2

May Hilde Madsen leser forslaget til leserbrev for den frammøtte foreldregruppa ved Grymyr skole fredag 23. januar. Foto: Grethe Bøe

 

Ca. 25 foreldre møtte opp til fotografering foran Grymyr skole fredag 23. januar som illustrasjon til et leserbrev om den nye og mye omskrevne mobbesaken på Grymyr skole, som så langt har resultert i at en forelder har anmeldt skoleledelsen til politiet. Klikk her for lese avisa Hadelands artikler om saken i vårt pressearkiv.

Det hersker uenighet blant foreldrene på skolen når det gjelder saken, og en gruppe har ønsket å formidle sitt syn med et leserbrev. Leserbrevet er i dag lørdag 24. januar publisert i to nettmedia: her på vestregran.no og i nettutgaven av avisa Hadeland. Du kan i tillegg laste ned brevet litt lenger ned i denne artikkelen.

Nå har det også oppstått diskusjon rundt måten innkallingen til fotografering foregikk på. Avisa Hadeland har en artikkel om dette i sin nettutgave her.

Vi gjør oppmerksom på at dette nettstedet og organisasjonen Fokus Vestre Gran kun gjengir leserbrevet vi har fått tilsendt fordi det har stor allmen interesse, Publiseringen er ikke å regne som partsinnlegg fra verken Fokus Vestre Gran eller webredaktør.

Gjensidig respekt og arbeidsro

En del av foreldregruppen ved Grymyr skole ønsker å imøtegå tidligere innlegg i avisen Hadeland med budskap om gjensidig respekt og arbeidsro for våre elever, enten på Grymyr eller andre skoler.

Bakgrunnen for dette er at vi med beklagelse er inneforstått med at enkelte elever ikke har det bra på skolen og blir utsatt for mobbing – ingen av oss vil støtte at dette skjer. Dette er viktige saker å ha på dagsordenen og som kontinuerlig skal håndteres og behandles med respekt av alle involverte parter i alle aktuelle fora.

Samtidig ber vi også om respekt for vårt uttrykk for positive opplevelser av skolens håndtering av hendelser som er mobbing eller grenser til mobbing, uten at dette skal betegnes som feighet. Av samme grunn har denne foreldregruppen behov for å uttrykke at det ikke er ønskelig av samtlige andre 70 elever at skoleledelsen avskjediges. Tvert i mot er det et sterkt ønske om at dagens skoleledelse fortsetter sitt arbeide ved skolen og således opprettholder kontinuitet og trygghet overfor våre barn i skolehverdagen.

Foreldregruppen henstiller om at vi alle, herunder også media, går litt i oss selv og tenker igjennom hvordan vi selv kan bidra til best mulig samarbeid i alle sammenhenger. Samtidig skal vi være kritiske til å vidløftiggjøre saker all den tid dette vil kunne ramme våre barn i større omfang enn om saker hadde blitt behandlet konkret i det enkelte fora. Våre barn leser også aviser, og blir således utsatt for påstander som skaper unødig uro i våre barns skolehverdag og deres arbeidsmiljø. Påstander i offentlighet har ikke skoleledelsen mulighet til å imøtegå verken i media eller overfor våre barn, og dette kan bidra til at ungene sitter igjen med mange vanskelige spørsmål som ikke kan besvares.

Foreldregruppen henstiller til arbeidsro for våre barn i skolehverdagen, deres lærere og for at aktuelle saker også kan håndteres slik de skal. Vi vil samtidig gi klart uttrykk for at vi står sammen om og for at alle skal ha det bra i bygda vår, og at vi står sammen om å bevare skolen vår og de ansatte som vi opplever gjør en god jobb med våre barn.

Foreldre ved Grymyr skole:

Tone Lise Rundhaugen, May Hilde Madsen, Mette S. Aasli, Karin S. Brænden, Heidi Højfeldt, Bjørn Myhrer, Kari Henriksen, Vigdis Hellerud, Kjersti Wirstad, Brede Grinder, Siw Berit Mårstad, Vivi-Ann Aaserud, Nina Bjørkli, Geir Sterten, Sissel Egge Greftegreff, Viktor Støen, Lars S. Smedsrud, Kjell Henriksen, Bjørn Bekkelund, Solveig T. Grinder, Lisbeth Tomteberget, Elin Sonflå, Marianne Haugtvedt , Arne Sonflå, Karina Nyhus

 

Du kan laste ned leserbrevet her (klikk i ruta med pil og PDF, dokumentet åpner i ny fane):

foreldrebrev Leserbrev fra foreldregruppe ved Grymyr skole av 23. januar 2015