Årsmøte i Fokus Vestre Gran

arsmoteDet avholdes årsmøte i Fokus Vestre Gran onsdag 18. februar kl. 19.00 på Grymyr skole.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 14. februar. Saker sendes styret v/Gro Merethe Johnsrud (gro.merethe@nullgmail.com).

I tillegg til årsmøtesaker vil styret redegjøre for aktivitetene i årets som er gått og tanker rundt videre arbeid.

Enkel bevertning – velkommen!