Nye tomter på feltet vurderes solgt; frist for å melde interesse 31. mai

grymyr_tomter3Leder i styret i Fokus Vestre Gran, Gro Merethe Johnsrud, har mottatt følgende brev fra Gran kommune, Vi siterer:

«Under forutsetning av kommunestyrets godkjennelse vurderer Gran kommune å selge to parseller av gnr./bnr. 215/95 langs Østvoldvegen i Grymyr boligfelt.

Arealet er avsatt til boligformål, men en eksisterende høyspentledning må graves ned før arealet kan benyttes til boligformål. Det er en forutsetning for salg at kjøper vil bruke arealet til boligformål og at kjøper bekoster nedgraving av høyspentledningen.

Salg vil bli gjennomført som budrunde mellom interesserte kjøpere.

Interessenter bes om å melde interesse til Gran kommune ved Gunnar Haslerud tlf. 61 33 84 00 innen 31. mai 2015»

Parsellene, som vurderes solgt, er ikke avmerket på kartet over Grymyr boligfelt, vi anbefaler å ta kontakt med kommunens kontaktperson for nærmere informasjon.

Klikk på bildet i denne artikkelen for å laste ned stor versjon (PDF) av kartet over Grymyr boligfelt.