Informasjonsmøte om asylmottaket på Grymyr

gjestfriheten_bufetatBUFETAT
Ringerike omsorgssenter
Avd. Gjestfriheten,

skal åpne en avdeling for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)
ved Gjestfriheten.

I den forbindelse ønsker vi å avholde et informasjonsmøte i

Auditoriet ved Grymyr skole
Torsdag 11.02.16, kl. 19.00

Det vil bli god mulighet til å stille spørsmål under informasjonsmøtet

Enkel bevertning.

ALLE ER VELKOMMEN!

Ringerike omsorgssenter

v/Heidi Bjørnstad Øiom
Avd. leder Gjestfriheten