Presseklipp

Artikkel i avisa Hadeland
12. januar 2015

Gro Merete Johnsrud fra Vestre Gran er kandidat for Høyre til kommunevalget i 2015. På sin presentasjonsblogg skriver hun om bekymring når det gjelder bruk av narkotika blant ungdom på Hadeland.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
13. januar 2015

På få dagers varsel har foreldrerepresentanter i alle trinn på Grymyr skole blitt kalt inn til ekstraordinært møte onsdag 14. januar. – Grunnskoleleder og Grymyr skole er gjort kjent med at det er uttrykt misnøye med elevmiljøet ved skolen, lyder innkallingen.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
14. januar 2015

Ordfører Knut M. Lehre bekrefter at han har vært i direkte kontakt med tidligere samarbeidsutvalgsrepresentant Runhild Tokerud når det gjelder elevmiljøet ved Grymyr skole. Han forventer en avklaring på møtet den 14. januar.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
15. januar 2015

Både gjennom jobb og som mor har kommunestyrerepresentant Heidi Højfeldt (Ap) i en årrekke hatt med Grymyrrektor Kåre Rudningen å gjøre. – Jeg kjenner meg ikke igjen i måten han blir framstilt på, sier hun.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
16. januar 2015

Sammen med rektor Kåre Rudningen hadde grunnskoleleder Henning Antonsen innkalt til ekstraordinært møte den 14. januar for å diskutere elevmiljø og skolens håndtering av bekymringer fra foreldre og foresatte.
Last ned og les
Lederartikkel i avisa Hadeland
19. januar 2015

-La også ubehageligheter få oppmerksomhet. Vi mener det bidrar til bevisstgjøring, mener redaktør Sissel Skjervum Bjerkehagen. Det er delte meninger om avisas oppslag om saken ved Grymyr skole de siste dagene.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
21. januar 2015

Så seg nødt til å bytte skole grunnet mobbing. Narve Lindstad har politianmeldt Grymyr skole. Rådmann Arne Skogsbakken og grunnskoleleder Henning Antonsen var ikke informert om anmeldelsen før avisa Hadeland tok kontakt og de avventer politiets behandling av saken. Verken Antonsen eller rektor ved Grymyr skole ønsker å kommentere uttalelsene fra Lindstad.
Last ned og les
Artikler i avisa Hadeland
22. januar 2015

  • Mannen, som sammen med ekssamboeren har anmeldt skolen for å ha sviktet sønnen deres, mener kommunen visste om anmeldelsen av Grymyr skole allerede før jul.
  • Gran gjenoppretter kommunalt FAU. På agendaen møtet torsdag 22. januar står både status for elevmiljø i hele kommunen, samt muligheten for å etablere et eget beredskapsteam mot mobbing i Gran.
Last ned og les
Artikler og leserbrev i avisa Hadeland
26. januar 2015

  • Mobilisering på Grymyr skole. 25 foreldre møtte til fellesfotografering.
  • SMS om fellesfotograferingen sendt til samtlige foreldre til elever ved Grymyr skole. Noen mener at mobiliseringen ikke var en god idé.
  • Leserbrev fra foreldregruppe på Grymyr skole.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
27. januar 2015

Rune Meier (H) kritiserer foreldreaksjonen på Grymyr.
Last ned og les

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12