Presseklipp

Forside og artikkel i avisa Hadeland
05. mars 2013

Det mangler 34 barnehageplasser i Gran etter at to private barnehager legger ned. Øvrige barnehager har ikke kapasitet til å ta imot de som står uten plass til høsten. Rådmannen foreslår opprettelse av midlertidig modulbygg i tilknytning til Marka barnehage.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
08. mars 2013

Midlertidig barnehageløsning i Gran kommune i henhold til Rådmannens forslag er utsatt. Nytt forslag om endelig behovsavklaring vedtatt, noe som medfører behov for nytt formannskaps-
møte rett i forkant av neste kommunestyremøte den 21. mars.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
19. mars 2013

Reportasje fra Solheimstafetten 2013, der de tre lagene fra Grymyr skole gjorde en flott innsats. Jentene vant — igjen.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
22. mars 2013

7. trinn 2012-2013 ved Grymyr skole vant fylkesfinalen i avisleserkonkurransen Vis med Avis på Lillehammer 21. mars 2013.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
03. juni 2013

Samferdselskomité fra fylket på rundtur ble stoppet i Grymyr.
Last ned og les
Artikkel i Oppland Arbeiderblad
03. juni 2013

Fire av to elever må kjøres: For farlig skoleveg.
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
28. juni 2013

Tid for bier og humler. Møte med Hadelands største honningprodusent, Viktor Støen, fra Vestre Gran
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
30. juli 2013

Bilder tatt fra helikopter i området over Vestre Gran
Last ned og les
Artikkel i avisa Hadeland
23. august 2013

Rådmannen foreslår at barnehagene på Bjørklund, Leikvoll og i Moen legges ned
Last ned og les
Forside og artikkel i avisa Hadeland
10. september 2013

Grunneier av grustaket i Vestre Gran planlegger å gjøre det om til boligområde. Mobilisering i Vestre Gran i forbindelse med kommunestyremøtet om barnehagesaken den 12. september.
Last ned og les

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12