Grymyr og Vestre Gran

Vestre Gran er ei grend i Gran kommuneHadeland i Oppland fylke. Grendas knutepunkt er tettstedet Grymyr. Vestre Gran omfattes grovt sett av områdene i kartutsnittet nedenfor:

Kartutsnitt over Vestre Gran
Kartutsnitt over Vestre Gran. Klikk på kartet for å se det i større størrelse (Google Maps)

 

Vestre Gran ligger langs østbredden av Randsfjorden, ca. 12 km vestenfor Gran, ca.12 km sør for Brandbu og 12 km nord for Jevnaker. Grenda ligger også sentralt i forhold til Gardermoen lufthavn (avstand ca. 57 km), Oslo (avstand ca. 77 km), Hønefoss (avstand ca. 28 km), Raufoss (avstand ca. 56 km) og Gjøvik (avstand ca. 66 km).

Fakta om Vestre Gran

Landskapstype: Østnorsk innlandslandskap med skog, dyrket mark og enkelte markerte høydedrag (Sølvsberget, Buhammeren). Ligger ved bredden av Norges 4. største innsjø (Randsfjorden).
Knutepunkt: Grymyr
Grende-
særpreg:
  • God plass, landlig, fredelig og rolig, likevel sentralt plassert med kort vei til lokale arbeidsplasser samt til Gardermoen lufthavn, Hønefoss, Oslo og Gjøvik.
  • Grei tilgang med privatbil og/eller offentlig transport. Det går lokalbuss til Gran og Brandbu (se bussruter her). Nærmeste togstasjon er på Gran (Gran stasjon), nærmeste busstasjon med bussforbindelser til Lillehammer, Gjøvik, Hønefoss, Dokka og Oslo ligger i Brandbu (Brandbu skysstasjon).
  • Man får mye bolig for pengene i forhold til f.eks Oslo, Hønefoss eller Gjøvik.
  • Gode oppvekstvilkår for barn. Svært gode muligheter for et rikt og aktivt fritids- og friluftsliv både til lands og til vanns.
  • God barneskole. Grymyr skole er en av de barneskolene som har gjort det best på nasjonale prøver de siste årene – både på fylkesnivå og på nasjonalt nivå.
  • Vestre Gran og Grymyr preges av sterk dugnadsånd, et aktivt kultur-, idretts- og  foreningsliv samt lokalpatriotisme og samhold.
Grendas historikk: Se Bygdebok for Vestre Gran (ISBN 978-82-303-0910-0). Boka er tilgjengelig for utlån fra bibliotekene i Gran kommune og kan også fjerninnlånes til andre biblioteker rundt om i landet (spør på ditt lokale bibliotek). Tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket i Oslo både som vanlig bok og som e-bok.
Befolkning: Ca. 500 husstander= ca. 1.500 personer.
Boligtyper: Frittstående eneboliger med romslige tomter (1 mål eller mer), gardsbruk. Det er også et tettere bebygd boligfelt m/eneboliger på Grymyr.
Infrastruktur
telekommunikasjon
Grymyr m/noen nærområder er tilknyttet høyhastighets fibernettverk fra Hadeland og Ringerike Bredbånd. Internett, telefon og fjernsynssignaler leveres gjennom dette nettet.
Hva folk i grenda lever av:
  • Arbeid ved private bedrifter eller i offenlige institusjoner i Gran kommune eller nærkommunene (Jevnaker, Ringerike, Lunner).
  • Arbeid ved private bedrifter eller i offentlige institusjoner i Oslo, Hønefoss eller Gjøvik m/omegn. Noen arbeider også på Gardermoen lufthavn.
  • Mange har også tilleggsnæring, f.eks som gardbruker eller innen privat tjenesteyting, se vår ressursside.
  • Egne bedrifter, landbruk, se vår ressursside.
Skole, barnehage, tjenestetilbud: Se vår ressursside
Fritidsaktiviteter, fritidstilbud: Se vår ressursside
Hvor finner jeg informasjon om tomtekjøp eller kjøp/leie av bolig i Vestre Gran? Se vår ressursside
Hvordan komme til/fra Vestre Gran? Med privattransport eller offentlige kommunikasjonsmidler, se vår ressursside
Nærmeste hotell: Sanner Hotell.
Avstand fra Grymyr: ca. 10 km (se kart)
Nærmeste campingplass: Sløvika Camping og Feriehus.
Avstand fra Grymyr: ca. 8 km (se kart)