Ressurser

Her er en oversikt over ressurser som har sin hovedvirksomhet i Vestre Gran. Med ‘ressurser’ mener vi i denne sammenhengen skole/barnehage, kulturarenaer, lag/foreninger, næringsliv og boliger.

Hvis venstre kolonne i tabellene er skrevet med rød skrift, betyr dette at du kan klikke på teksten og få opp et kart over hvor ressursen befinner seg.

Offentlige kommunikasjoner til/fra Vestre Gran

Man kommer til Vestre Gran med offentlig kommunikasjon via større trafikk-knutepunkter som Gran, Brandbu, Jevnaker og Hønefoss. Gran og Hønefoss er tilknyttet NSBs tognett samt Opplandstrafikks bussnett. Brandbu er tilknyttet Opplandstrafikks bussnett. For oversikt over offentlige kommunikasjoner til Jevnaker: se her.

Transporttype Informasjon
Drosje Gran Taxisentral, tlf 61 33 30 00
Buss (klikk bussrute for å se rutetabell) Bussrute 705 Brandbu – Grymyr – Jevnaker (rute gyldig fra 18.08.2014 – 16.08.2015)
Bussrute 709 Gran – Grymyr (rute gyldig fra 18.08.2014 – 16.08.2015)

 

Barnehage / skole

Barnehage / skole Adresse Tlf. Nettsted
Grymyr skole Skolebakken 9
2750 Gran
61 39 20 90 grymyr.skole.gran.no
Leikvoll barnehage Skirstadgutua 11
2750 Gran
61 33 90 14
61 39 21 90
Infoside fra Gran kommune
Ungdomsskoler finnes på Gran og i Brandbu. Videregående skole finnes i Gran. Hadeland videregående skole tilbyr både studiespesialiserende og yrkesrettede studieretninger. Elever bosatt i Vestre Gran tar buss til og fra disse skolene.

 

Kultur- og idrettsarenaer

Arena Tlf. Kommentar
Hadeland RC Park 478 72 543 En av landets beste baneanlegg for radiostyrte biler
Grymyr kirke 61 33 52 05 Telefonnr. er til Kirken i Gran, Gran/Tingelstad menighet. Se artikkel om Grymyr kirke her.
Grymyr skole 61 39 20 90 Skolen brukes flittig av grendas lag og foreninger etter skoletid, men er åpen for utlån for alle innbyggere i Gran kommune. I tillegg til klasserom og grymsal er er skolen utstyrt med et moderne auditorium m/multimediautstyr (ca. 80 sitteplasser), spinning- og styrketrimrom og skolebibliotek. Henvendelse når det gjelder utlån av skolens lokaler samt betingelser: send epost til rektor ved Grymyr skole
Fjordvang Roar Bråten
976 80 350
Hederskront teaterscene og festlokale. Leies også ut til private selskaper og arrangementer.
Grymyr stadion Gro Anita B. Hagaseth
907 42 526
Svært godt vedlikeholdt gressbane for 11’er, 7’er og 5’er-fotball. Driftes og vedlikeholdes av Vestre Gran Idrettslag.
Lysløypeanlegg og skiløypenett Skianleggene brøytes, driftes og vedlikeholdes av Vestre Gran Idrettslag.
Skutlandet Offentlig badeplass. Fri adgang. Se informasjon fra Gran kommune om badeplassen her.

 

Lag / foreninger

Lag/forening Kontakt Tlf. Nettsted
Vestre Gran Idrettslag (VGIL) Gro Anita B. Hagaseth 907 42 526 vgil.no
Hadeland Hundeklubb
(øvingsbane i Molinna 2, 2750 Gran)
Thomas Håkonsløkken 982 69 520 hadelandhundeklubb.no
Hadeland Ride- og Kjøreklubb (HRK) Yvonne B. Strøm 911 77 022 hrk.no
Rallycross Gudbrand Grini 478 29 400
Austmaðr MC Hadafylki Arve Aasli 976 47 571 austmadr.no
Hadeland RC Klubb Stian Ødegård 478 72 543 Hadeland RC klubbs Facebookgruppe
Grymyrgjengen kor- og teatergruppe
(for barn og unge fra 6 til 18 år)
May Hilde Madsen 997 30 529 Grymyrgjengen på Facebook
Vestre Gran Blandede Kor Anne Kristin Johnsrud 936 64 473 vestregranblandedekor.net
Grymyr Theaterselskab Helga Bergsrud 932 01 719
Vestre Gran Arbeiderlag Terje Asprusten 908 95 451
Vestre Gran Bygdekvinnelag Kari Reistad 991 08 463
Vestre Gran Lag av Norges Kvinne- og Familieforbund Liv Støen 907 97 506
Vestre Gran Kirkeforening Jorun Blekkerud 61 33 90 23
Leikvoll Vel Steffen Mørtvedt 61 33 93 73
Vestre Gran Velforening Per Arne Monserud 957 80 619
Grymyr Byggefelt Velforening Ragnar Kjøk Solheim 908 54 415
A/L Fjordvang Roar Bråten 976 80 350
Grymyr vannverk Jarle Højfeldt 926 14 578

 

Næringsliv, tjenester

Firma/Person
(klikk firma-/personnavn i rødt for å gå til nettsted)
Adresse Tlf. Bransje
BalanZen AS Kjekstadvegen 1
2750 Gran
Se denne siden Senter for yoga, pilates, kursvirksomhet/galleri, rammeverksted og kunstglass
Bjørkli, Erik Verkstedvegen 14
2750 Gran
906 68 940 Brøyting, vaktmestertjenester, bortkjøring, riving, grovsnekring, transport/forflytning (lastebil inntil 7.5t, truck, kran) og diverse annet
Brynie Designsmie Fjordlinna 495
2750 Gran
922 23 379 Produksjon av dører og vinduer av metall
Bækken Biloppretting Fjordlinna 919
2750 Gran
61 33 93 67 Vedlikehold og rep. av motorvogner (ikke motorsykler)
Bøe, Grethe Skolebakken 5
2750 Gran
416 79 935 Hjemmesideutvikling (design, oppsett og administrasjon), innholdstjenester for web (nettredaktør, skribent). Fotografering, video, oversettelse
Fallang, Halvard Gamkinnvegen 36
2750 Gran
61 33 90 95
920 60 862
Bedriftsrådgivning generelt.
Gjødselplan. Jordprøver.
Gjestfriheten Fjordstue Skarsjø Elvetanglinna 26
2750 Gran
61 33 20 50 Kurssenter for nevrolingvistisk programmering (NLP), hypnose, healing og coaching. Lokalene kan også leies for konferanser.
Gran Næringspark AS Molinna 2
2750 Gran
22 87 19 00 Utleie av lager-, produksjons- og kontorlokaler
Grinder, Brede Hvindenvegen 39
2750 Gran
975 74 466 Inn på tunet, restaurering
Hjemmepchjelperen Karlsen Østvoldvegen 4
2750 Gran
484 90 170 Data
Interiør og malefag AS Molinna 1 B 61 39 09 00 Maling av vegger og tak, tapetsering, gulvlegging, sliping hos kunden. Sprøytemaling av kjøkkeninnredinger, baderomsinnredninger, garderobe, innedører, møbler og annet interiør i egne lokaler.
Jorstad Media
v/Elin Heier Jorstad
Skutelandet 2A
2750 Gran
982 85 926 Selvstendig kunsterisk virksomhet innen litteratur
Kryziene, Jurgita Fjordlinna 982
2750 Gran
968 73 174 Rengjøring
Lønnspartner AS
Tore Berg
Verkstedvegen 10
2750 Gran
412 94 862 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Lauwers, Inge Fjordlinna 569
2750 Gran
61 33 22 12 Visuell kunstner med glasskunst som spesiale
Malai Thai Massasje Fjordlinna 808
2750 Gran
400 56 822 Massasje
Murmester Warg AS Skutelandet 34
2750 Gran
907 77 558 Murerfirma
Nordiske Industriovner AS
avd. Hadeland
Vestheimvegen 102
2750 Gran
918 48 340 Biofyringsanlegg for husholdninger, gardsbruk og bedrifter
Rojankrysset Pub og Kafé
Amjid Hussain
Fjordlinna 830
2750 Gran
61 33 40 47
979 63 070
Spisested, pub, kiosk
P. A. Monserud salg- og kontortjeneste Kverndalslinna 175
2750 Gran
61 33 94 55 Bl. a garasjeporter
Smedsrud, Lars Steinar Fjordlinna 571
2750 Gran
412 85 474 Birøkt/honningproduksjon
Solbakken, Odd Johnny Kverndalslinna 70
2750 Gran
991 65 353 Snekkerarbeid
Stadum Mekaniske Vestheimvegen 102
2750 Gran
414 33 051 Anleggsgartner
storfangst.no Gamkinnvegen 24
2750 Gran
917 13 054 Jaktutstyr (spes. lokkeutstyr)
Støaliens Terapi
v/Laila Støen
Skutelandet 19
2750 Gran
61 33 94 35 Livsstil, terapi, trening, urter
Støen Billakkering
v/Ole Støen
Midtgardsvegen 5
2750 Gran
61 33 91 97
976 77 134
Vedlikehold og rep. av motorvogner (ikke motorsykler)
Støen, Peder Skutelandet 26
2750 Gran
457 61 446 Gulvlegging og tapetsering
Støen, Viktor Skutelandet 20
2750 Gran
451 34 953 Birøkt/honningproduksjon
Sørlie, Sven Egil Østvoldvegen 20
2750 Gran
61 33 92 53
906 50 550
Oppføring av bygninger
Velsand, Arne Melvin Kverndalslinna 34
2750 Gran
61 33 92 07 Grunnarbeider
Åse Utleiebygg AS Hvindenvegen 42
2750 Gran
928 20 771 Boligutleie

 

Næringsliv, landbruk

Som i resten av Gran kommune finnes det en rekke gardsbruk i Vestre Gran, der det produseres korn, kjøtt, melk- og skogprodukter. Vi har ikke tatt med disse produsentene her da vi mener at dette vil falle litt utenfor vanlig praktisk bruk av denne oversikten. Vi rusler ikke over til nabogarden for å handle melk, egg og smør lenger. Vestre Gran har et betydelig antall aktive gardbrukere, imidlertid er det et mindretall av dem som har landbruk som hovedyrke.

 

Næringsliv, bedrifter annensteds drevet og/eller eid av personer bosatt i Vestre Gran

Firma/Person
(ansvarlige personer fra Vestre Gran i kursivskrift)
Adresse Tlf. Bransje
JohNet Datasystemer AS
Bjørn Johnsrud
Hovsgutua 4
2750 Gran
61 33 88 40 Databedrift. Betjener bedrifter, skoler, offentlige etater og deler av privatmarkedet med datautstyr, kommunikasjonsløsninger, service og drift
Hadeland Glass- og Vaktmesterservice AS
Svein Bækken, Finn Bækken,
Erik Bjørkli, Halvard Fallang
Storlinna 24
2760 Brandbu
976 58 590 Glass- og vaktmestertjenester

 

Tomter og boliger til salgs eller til leie

Vi legger fortløpende ut informasjon om dette på vår Facebookside. Følg med der!

Vi tar forbehold for feil i denne oversikten. Tips/rettelser? Ta kontakt med nettredaktøren.