Dokumentarkiv

Velkommen til Fokus Vestre Grans dokumentarkiv!! Klikk på ikonet i høyre kolonne for å laste ned dokumentet.

Velkomstbrosjyre
Velkomstbrosjyre fra Fokus Vestre Gran
Oppdatert 18.01.2012
Last ned og les
Årsmøtepapirer 2014
Årsmelding for Fokus Vestre Gran 2013-2014
av 15.04.2014
Last ned og les
Regnskap for Fokus Vestre Gran 2013-2014
av 17.04.2014
Last ned og les
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Fokus Vestre Gran 2014
av 17.04.2014
Last ned og les
Protokoll fra årsmøte i Fokus Vestre Gran 2014
av 17.04.2013
Last ned og les
Årsmøtepapirer 2013
Innkalling til årsmøte for Fokus Vestre Gran 2013
av 14.03.2013
Last ned og les
Innkalling til årsmøte for Fokus Vestre Gran 2013
avisannonse
Last ned og les
Dagsorden årsmøte for Fokus Vestre Gran 2013
17.04.2013
Last ned og les
Årsmelding for Fokus Vestre Gran 2012-2013
av 17.04.2013
Last ned og les
Regnskap for Fokus Vestre Gran 2012-2013
av 17.04.2013
Last ned og les
Revisjonserklæring ad regnskapet for Fokus Vestre Gran 2012-2013
av 20.03.2013
Last ned og les
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Fokus Vestre Gran 2013
av 17.04.2013
Last ned og les
Protokoll fra årsmøte i Fokus Vestre Gran 2013
av 17.04.2013
Last ned og les
Årsmøtepapirer 2012
Protokoll fra stiftelsesmøte for Fokus Vestre Gran
av 14.03.2012
Last ned og les